Financieel Analist (Solliciteren tot: 12 november 2017)

 • Competitive
 • Bruxelles, Bruxelles-Capitale, Belgique
 • CDI, Plein-temps
 • Nationale Bank van Belgie
 • 13 oct. 17 2017-10-13

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een financieel analist (V/M) voor haar dienst Prudentieel toezicht op banken en beursvennootschappen. Deze staat in voor het toezicht op méér dan honderd kredietinstellingen en beursvennootschappen met uiteenlopende omvang, activiteiten en risicoprofiel. De dienst ziet erop toe dat de individuele instellingen hun activiteiten op een veilige wijze en in overeenstemming met de regelgeving organiseren.

 

Functie

Binnen deze dienst zal de analist verantwoordelijkheden toegewezen krijgen met betrekking tot één of meerdere instellingen, binnen een multidisciplinair en zelfs internationaal toezichtsteam, wanneer het toezicht in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB) uitgeoefend wordt in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Toezichtsmechanisme (GMT).

Hij zal toezien op de naleving van de prudentiële regelgeving door de financiële instellingen. Daarbovenop zal hij de risico’s en de financiële gezondheid van de financiële instellingen en de financiële sector analyseren en hierover rapporteren. Tevens kan hem gevraagd worden om mee te werken aan de ontwikkeling van regulering en toezichtbeleid van de financiële sector.

 

Profiel

 • beschikken over een master of doctoraat in de (toegepaste) economische wetenschappen, handelsingenieur of gelijkwaardig door ervaring
 • ervaring hebben met bancaire regelgeving, financiële producten en/of boekhoudtechnieken (inclusief IFRS), of bereid zijn om zich in deze domeinen grondig in te werken
 • functioneel tweetalig NL/FR zijn en een goede kennis van het Engels hebben
 • zelfstandig zijn, maar ook bereid zijn om in teamverband te werken in een multidisciplinaire en internationale context
 • getuigen van aanpassingsvermogen en aandacht hebben voor interpersoonlijke relaties
 • over een sterk analytisch vermogen en een synthetische geest beschikken
 • over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken
 • zin voor initiatief en organisatie hebben
 • assertief zijn en beschikken over redeneervermogen en overredingskracht
 • stressbestendig zijn
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding.

 

Programma

 • 12/11/2017: afsluiting van de kandidaturen
 • december 2017: online tests/interview
 • januari 2018: assessment
 • eind januari 2018: finaal selectiegesprek.

 

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.